Trafik Sigortası Bursa

Herhangi bir kazada diğer araç veya üçüncü şahısların başına gelebilecek ölüm ve maddi kayıplara karşı güvence altına alır. Ayrıca poliçenize ek prim ödeyerek çekici hizmetinde de faydalanabilirsiniz. Bursa Nilüfer de hizmet veren acenteliğimizden bu poliçeyi satın alabilirsiniz. (en…

Read more

Bireysel Emeklilik Sigortası (BES)

Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik…

Read more

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir.  Özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortasını TC vatandaşı olup…

Read more